Pengiraan Zakat Perniagaan - Peniaga Kecil
Zakat Peniaga Kecil Zakat Koperasi Zakat Syarikat
ASET SEMASA
Stok (Barangan Yang DiJual) (RM):
Penghutang (Yang DiYakini Akan Dapat Balik Bayaran) (RM):
Wang Tunai (RM):
Wang Di Bank (RM):
Simpanan Lain (RM):
Lain-lain Aset Yang Bersifat Cair/Mudah Cair (RM):
Jumlah Aset Yang DiKenakan Zakat (RM):
TOLAK : Liabiliti Semasa Yang DiBenarkan (Liabiliti Operasi)
Pemiutang Perniagaan (RM):
Belanja Terakru (Kos Operasi Sahaja) (RM):
Peruntukkan Cukai (Cukai Tahunan Semasa Sahaja):
Lain-lain Liabiliti Yang Di Benarkan (RM):
Jumlah Liabiliti Yang Yang Di Benarkan (RM):
(+/-) PELARASAN
Hasil Tidak Bersih (cth: Faedah Bank) (-) (RM):
Hasil Yang Bersih Zakat (cth: Dividen Dari Sumber Yang Telah Bayar Zakat) (-) (RM):
Pembelian Aset Tetap Pada Akhir Haul (Sukuan Terakhir) (+) (RM):
Keuntungan (Dividen, Gaji Pemilik, Ambilan Tunai Dan Sebagainya Perlu Bersih Zakat Dahulu) (+) (RM):
KIRA ZAKAT
Nilai Yang Di Kenakan Zakat (RM):
X Kadar Zakat (%):
X Pemilikan Muslim (%):
Jumlah Zakat Yang DiKenakan (RM)