Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1445 Hijrah
BULAN Syaaban
KADAR NISAB RM 23,728.31
HARGA 1 GRAM EMAS RM 279.16
URUF 850Gram (RM 237,286.00)
Pengiraan Zakat Emas - Tidak Terpakai

Info Zakat Emas

Zakat Emas dan Perak merupakan zakat barangan kemas dan perhiasan wanita. Zakat yang dikeluarkan ke atas emas bergantung sama ada emas yang dipakai ataupun yang disimpan yang mana telah cukup nisab dan haulnya

KATEGORI EMAS YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

i) Emas yang Tidak Dipakai
Emas yang tidak dipakai bermaksud emas yang disimpan, tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun sama ada dalam bentuk asal atau dijadikan perhiasan.

ii) Emas yang Dipakai
Emas sama ada dipakai (sebagai perhiasan yang halal) sekali-sekala atau secara berterusan dalm tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya melainkan jika ia melebihi uruf (berat tidak termasuk batu permata atau seumpamanya).

Catatan:
Uruf adalah merupakan had pemakaian setempat yang dibenarkan dan kadar uruf berbeza mengikut negeri.

# Anda boleh menggunakan converter untuk menukarkan nilai yang dimasukkan ke unit gram.
# Masukkan nilai yang anda ingin tukarkan, kemudian klik pada butang yang berkenaan pada lajur TUKAR KE.

Zakat Emas Yang Tidak Dipakai Zakat Emas Yang Dipakai
NILAI TUKAR KE GRAM
  GRAM
ANGGARAN ZAKAT EMAS YANG TIDAK DIPAKAI
JUMLAH EMAS YANG DIKENAKAN ZAKAT (GRAM)
X RM 279.16 (Harga 1 Gram Emas)
X 2.5 %
JUMLAH ZAKAT (RM)