Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1444 Hijrah
BULAN Jam Awal
KADAR NISAB RM 21,325.99
HARGA 1 GRAM EMAS RM 250.89
Pengiraan Zakat Simpanan

Info Zakat Simpanan

PENERANGAN:

Orang Islam yang mempunyai simpanan wang simpanan di mana-mana tempat/institusi kewangan yang melebihi nisab dan mencukupi satu tahun simpanan

KAEDAH PENGIRAAN :

1) Bagi simpanan tetap setelah cukup haul simpanan iaitu 354 hari dan / atau mencukupi nisab (RM 21,325.99) wajid dileluarkan zakat
2) Bagi simpanan biasa pula, ia adalah berdasarkan jumlah baki tersebut terendah satu tahun atau berapa akaun simpanan dalam tempoh satu tahun. ia juga hendaklah diketahui tempoh haulnya iaitu bilakah bermula dan berakhirnya haul bagi simpanan tersebut.

Misalnya:
Baki terendah bagi tahun 2004 adalah RM 4,000.00 = RM 4,000.00 * 2.5 % = RM 100.00 (Zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM 100.00)
3. Sekiranya ada pertambahan yang cukup setahun, maka WAJIB dikeluarkan zakat.


BULAN SIMPANAN 1 SIMPANAN 2 SIMPANAN 3 SIMPANAN 4 JUMLAH
Januari
Febuari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
BAKI TERENDAH (RM)
KADAR NISAB (RM)
ANGGARAN ZAKAT WANG SIMPANAN = Baki Terendah X 2.5%
JUMLAH ZAKAT (RM)