Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1445 Hijrah
BULAN Syawal
KADAR NISAB RM 24,066.63
HARGA 1 GRAM EMAS RM 283.14
Pengiraan Zakat Simpanan

Info Zakat Simpanan

PENERANGAN:

Orang Islam yang mempunyai simpanan wang simpanan di mana-mana tempat/institusi kewangan yang melebihi nisab dan mencukupi satu tahun simpanan

KAEDAH PENGIRAAN :

1) Bagi simpanan tetap setelah cukup haul simpanan iaitu 354 hari dan / atau mencukupi nisab (RM 24,066.63) wajid dikeluarkan zakat
2) Bagi simpanan biasa pula, ia adalah berdasarkan jumlah baki tersebut terendah satu tahun atau berapa akaun simpanan dalam tempoh satu tahun. ia juga hendaklah diketahui tempoh haulnya iaitu bilakah bermula dan berakhirnya haul bagi simpanan tersebut.

Misalnya:
Baki terendah bagi tahun 2003 adalah RM 4,000.00 = RM 4,000.00 * 2.5 % = RM 100.00 (Zakat yang dikenakan adalah sebanyak RM 100.00) (Andaian Nisab pada tahun 2003 adalah RM 3,781.42)
3. Sekiranya ada pertambahan yang cukup setahun, maka WAJIB dikeluarkan zakat.


BULAN & TAHUN MULA HAUL BAKI PERMULAAN SIMPANAN 1 BAKI PERMULAAN SIMPANAN 2 BAKI PERMULAAN SIMPANAN 3 BAKI PERMULAAN SIMPANAN 4 JUMLAH