Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1445 Hijrah
BULAN Rab Awal
KADAR NISAB RM 22,386.20
HARGA 1 GRAM EMAS RM 263.37
Pengiraan Zakat Pendapatan