Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1444 Hijrah
BULAN Ramadhan
KADAR NISAB RM 21,552.50
HARGA 1 GRAM EMAS RM 253.56
Pengiraan Zakat Pendapatan