Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1443 Hijrah
BULAN Safar
KADAR NISAB RM 20,822.85
HARGA 1 GRAM EMAS RM 244.97
Pengiraan Zakat Pendapatan