Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1444 Hijrah
BULAN Jam Awal
KADAR NISAB RM 21,325.99
HARGA 1 GRAM EMAS RM 250.89
Pengiraan Zakat Pendapatan