Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1442 Hijrah
BULAN Zulhijjah
KADAR NISAB RM 20,729.74
HARGA 1 GRAM EMAS RM 243.88
Pengiraan Zakat Pendapatan