Kalkulator Zakat

Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1442 Hijrah
BULAN Ramadhan
KADAR NISAB RM 20,503.42
HARGA 1 GRAM EMAS RM 241.22
URUF 850Gram (RM 205,037.00)
Pengiraan Zakat Pendapatan