Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1443 Hijrah
BULAN Zulkaedah
KADAR NISAB RM 20,796.99
HARGA 1 GRAM EMAS RM 244.67
Pengiraan Zakat Pendapatan