Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1442 Hijrah
BULAN Zulkaedah
KADAR NISAB RM 20,704.74
HARGA 1 GRAM EMAS RM 243.59
Pengiraan Zakat Pendapatan