Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1443 Hijrah
BULAN Jam Akhir
KADAR NISAB RM 20,331.05
HARGA 1 GRAM EMAS RM 239.19
Pengiraan Zakat Pendapatan