Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1444 Hijrah
BULAN Muharam
KADAR NISAB RM 21,007.21
HARGA 1 GRAM EMAS RM 247.14
Pengiraan Zakat Pendapatan