Pengiraan Zakat Tanaman

Info Zakat Tanaman

PENERANGAN:

Penanam-penanam buah-buahan dan biji-bijian yang menjadi makanan asasi dan tahan disimpan dan mencukupi nisab seperti padi, jagung dan sebagainya.

1) Siraman Menggunakan Air Hujan = 1/10 * Hasil Tuaian
2) Siraman Menggunakan Teknologi Moden = 1/20 * Hasil Tuaian
3) Hasil tuaian yang wajib dikenakan zakat ialah 375 gantang
4) 1 gantang = 2.5 kilogram
5) Jadi, hasil tuaian yang wajib dikenakan zakat ialah 937.5 kilogram

Pastikan anda masukkan nilai dalam kilogram


SIRAMAN MENGGUNAKAN AIR HUJAN
Jumlah Hasil Tuaian (kilogram)
 
ANGGARAN ZAKAT TANAMAN
Jumlah Yang Perlu Dizakat (kilogram)
X    Harga Sekilo Padi (RM)
ZAKAT PERLU DIBAYAR
JUMLAH ZAKAT (RM)
SIRAMAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MODEN
Jumlah Hasil Tuaian (kilogram)
 
ANGGARAN ZAKAT TANAMAN
Jumlah Yang Perlu Dizakat (kilogram)
X    Harga Sekilo Padi (RM)
ZAKAT PERLU DIBAYAR
JUMLAH ZAKAT (RM)