Pengiraan Zakat Perak

Info Zakat Perak

Ijma Ulama' telah menetapkan nisab zakat perak sebanyak lima (5) auqiyah bersamaan 40 dirham (5 x 40 = 200 dirham) iaitu bersamaan 595 gram.
[satu (1) auqiyah = 119 gram]


Berat Perak (GRAM)
Harga Perak satu gram (RM)
ANGGARAN ZAKAT PERAK
JUMLAH ZAKAT (RM)