Kadar nisab semasa adalah berdasarkan 85 gram emas.
TAHUN TAKSIRAN 1445 Hijrah
BULAN Jam Awal
KADAR NISAB RM 22,884.22
HARGA 1 GRAM EMAS RM 269.23
Pengiraan Zakat KWSP

Info Zakat KWSP

PENERANGAN:

Simpanan KWSP yang dikeluarkan hendaklah mencukupi nisab semasa dikeluarkan. Jika simpanan KWSP yang dikeluarkan itu disimpan pula selama setahun, maka zakat akan dikenakan sekali lagi sebagai zakat wang simpanan

Kadar Zakat KWSP adalah 2.5% daripada jumlah yang dikeluarkan


Jumlah KWSP yang dikeluarkan : (RM)
ANGGARAN ZAKAT KWSP = Jumlah KWSP yang dikeluarkan X 2.5%
JUMLAH ZAKAT (RM)