eZakat Online

eZakat Online MAIDAM adalah platform yang menyediakan kemudahan kepada orang awam yang berdaftar:

  • Membuat bayaran zakat secara atas talian (FPX)
  • Paparan rekod bayaran terdahulu
  • Mencetak Resit
  • Mencetak Penyata Tahunan
  • Mencetak Penyata Potongan Gaji

eZakat Online MAIDAM juga menyediakan kemudahan kepada majikan yang membuat potongan gaji mengemaskini maklumat kakitangan mereka.


Daftar Pengguna

** Katalaluan sementara akan dihantar ke emel anda yang berdaftar di pangkalan data kami.

klik disini untuk tukar captcha

Sudah berdaftar? Klik disini untuk log masuk.

Bilangan Pengunjung
Bil. Pengunjung : 61,813