eZakat Online

eZakat Online MAIDAM adalah platform yang menyediakan kemudahan kepada yang berdaftar:

  • Membuat bayaran zakat secara atas talian (FPX)
  • Mencetak Resit - Bayaran yang dibuat atas talian
  • Mencetak Penyata Tahunan
  • Mencetak Penyata Potongan Gaji
  • Permohonan Wakalah 2/8 bahagian - Membuat permohonan pengembalian zakat 2/8 bahagian daripada jumlah bayaran zakat dan diagihkan sendiri kepada asnaf (Fakir & Miskin) sebagai mewakili MAIDAM. [Panduan Pengguna]

Zakat Harta merangkumi Zakat Pendapatan, Zakat Emas/Perak, Zakat Galian, Zakat Perniagaan, Zakat Ternakan, Zakat Wang Simpanan dan Zakat Tanaman. Setiap zakat harta ada perkiraannya yang akan dikenakan zakat.


Log Masuk

klik disini untuk tukar captcha


Daftar Pengguna: [Individu] | [Syarikat] | [Majikan (Potongan Zakat Berjadual)]
Lupa Katalaluan