Pengiraan Zakat Ternakan
Info Zakat Binatang Ternakan

PENERANGAN:

Penternak-penternak lembu, kerbau, kambing dan biri-biri yang mana ternakannya melebihi nisab dan genap satu tahun peliharaan

Paling Minimum Zakat >>
1) Lembu / Kerbau = 30 Ekor
2) Kambing = 40 ekor

Untuk Taksiran Zakat bagi Lembu / Kerbau, nilai taksiran dihadkan sehingga angka 1000 ekor sahaja.

LEMBU / KERBAU
HARGA SEMASA SEEKOR (LEMBU / KERBAU) JANTAN (RM)
HARGA SEMASA SEEKOR (LEMBU / KERBAU) BETINA (RM)
BILANGAN TERNAKAN LEMBU / KERBAU (ekor)
ANGGARAN ZAKAT
 
Jantan 1 TahunBetina 2 Tahun
JUMLAH ZAKAT YANG DIKENAKAN
BILANGAN JANTAN 1 TAHUN
BILANGAN BETINA 2 TAHUN
JUMLAH ZAKAT LEMBU / KERBAU (RM)
KAMBING / BIRI-BIRI
HARGA SEMASA SEEKOR KAMBING / BIRI-BIRI (RM)
BILANGAN TERNAKAN KAMBING / BIRI-BIRI (ekor)
ANGGARAN ZAKAT
 
Jantan 1 Tahun @ Betina 2 Tahun
JUMLAH ZAKAT YANG DIKENAKAN
BILANGAN JANTAN 1 TAHUN @ BETINA 2 TAHUN
JUMLAH ZAKAT KAMBING / BIRI-BIRI (RM)
Jumlah Zakat Lembu / Kerbau +
Jumlah Zakat Kambing / Biri-Biri