• Maklumat Pembayar
  • Maklumat Pembayaran
  • Pengesahan & Niat
  • Resit Bayaran
Bayar Zakat Harta

** Caj RM 0.50 akan dikenakan untuk setiap transaksi yang berjaya.

Anda digalakkan mendaftar untuk mendapat kemudahan.