Pengiraan Zakat Perniagaan - Koperasi
Zakat Peniaga Kecil Zakat Koperasi Zakat Syarikat
ASET BERSIH
Aset Semasa (RM)
Liabiliti Semasa (RM)
Aset Semasa Bersih (RM)
(+/-) PELARASAN
Ambilan (Barang Untuk Kegunaan Sendiri (+) (RM)
Deposit Yang DiTerima (cth:Sewa) (+) (RM)
Peruntukkan Zakat (+) (RM)
Dividen Yang DiCadangkan (+) (RM)
Honorarium Ahli Lembaga (+) (RM)
Pinjaman Dari Pihak Lain (Bank) (+) (RM)
Lain-lain Yang Sumber Milik Sempurna (+) (RM)
Pinjaman Yang DiBeri (Lembaga Pengarah) (-) (RM)
Peruntukkan Hutang Ragu/Lapuk (-) (RM)
Deposit Yang DiBeri (-) (RM)
Deposit Air/Elektrik/Telefon/Pendahuluan (-) (RM)
Hasil Tak Bersih (cth: Faedah Bank) (-) (RM)
Hasil Yang Bersih Zakat (-) (RM)
KIRA ZAKAT
Nilai Yang Di Kenakan Zakat (RM)
X Kadar Zakat (%)
X Pemilikan Muslim (%)
Jumlah Zakat Yang DiKenakan (RM)