Pengiraan Zakat Perniagaan - Syarikat
Zakat Peniaga Kecil Zakat Koperasi Zakat Syarikat
MODAL KERJA
Aset Semasa (RM)
Liabiliti Semasa (RM)
Aset Semasa Bersih (RM)
(+/-) PELARASAN ASET SEMASA
Aset Bukan Niaga (-) (RM)
Bekalan Pakai Habis (-) (RM)
Kerja Dalam Proses (-) (RM)
Pelbagai Penghutang - Pecahan Nilai:
Penghutang Ragu (-) (RM)
Pinjaman Diberi (-) (RM)
Prabayar/Pendahuluan (-) (RM)
Deposit Air, Elektrik, Sewa Dan Lain-lain (-) (RM)
Deposit Untuk Membeli Aset (-) (RM)
Hasil Dari Operasi Bukan Dagang Belum Terima - Pecahan Nilai:
Sewa Belum Di Terima (-) (RM)
Dividen Belum Di Terima (-) (RM)
Lain-lain Hasil Dagang Belum Diterima (-) (RM)
Lain-lain Penghutang (Milik Tak Sempurna) (-) (RM)
Aset Semasa Bersyarat (Cagar Untuk Dapat Pinjaman) (-) (RM)
Dana Kebajikan Yang Disimpan Dalam Aset Semasa (-) (RM)
Hasil Faedah (-) (RM)
Hasil/Dividen Sumber haram (-) (RM)
Dividen Dari Sumber Yang Telah Bayar zakat (-) (RM)
Penghutang Kewangan Untuk Tahun Hadapan - Pecahan Nilai:
Skim Kredit Belum Terima
(Tidak Perlu Bayar Dalam Tahun Taksiran (-) (RM)
Bayaran Dari Dana Operasi Yang Dibuat Pada Akhir Haul(Sukuan Akhir) - Pecahan Nilai:
Derma Yang DiBuat Dari Dana Operasi (+) (RM)
Pembelian Aset Tetap Dari Dana Operasi (+) (RM)
Pembelian Aset Bukan Semasa
(Pelaburan) Dari Dana Operasi (+) (RM)
Jumlah Pelarasan Aset Semasa (RM)
(+/-) PELARASAN LIABILITI SEMASA
Pinjaman Dari Pihak(Termasuk Pengarah, Syarikat Induk, dsb) (+) (RM)
Deposit Dan Prabayar Di Terima (+) (RM)
Liabiliti Yang Tertunggak(Liabiliti Berubah Sifat Menjadi Sumber) - Pecahan Nilai:
Cukai Tertunggak (+) (RM)
Lain-lain Liabiliti (+) (RM)
Liabiliti Kewangan Jangka Pendek - Pecahan Nilai:
Overdraf Bai' Al-Wafa Bai' Al-Inah (-) (RM)
Nota Belum Bayar (+) (RM)
Lain-lain Liabiliti Jangka Pendek (+) (RM)
Lain-lain Sumber Milik Sempurna Dalam Liabiliti Semasa (+) (RM)
Liabiliti Kewangan Untuk Tahun Depan - Pecahan Nilai:
Sewa Beli (+) (RM)
Ijarah Thumma Al-Bai' Ijarah Wal-Iktina (+) (RM)
Pembiayaan Pajakkan/Kewangan - Pecahan Nilai:
Pinjaman Berjangka (+) (RM)
Al-Bai' Bithaman Ajil Bai' Al-Istinak (+) (RM)
Lain-lain Liabiliti Kewangan Tahun Depan (+) (RM)
Pembahagian Keuntungan Perlu Bersih Zakat Dahulu - Pecahan Nilai:
Dividen (Div Interem DiBayar
Dan Div DiCadangkan) (+) (RM)
Pulangan Ke Atas Yuran Caruman Khas (+) (RM)
Pulangan Atas Simpanan Wajib (+) (RM)
Imbuhan Honorarium Belum Bayar
(Kepada Pemilik Lembaga Ahli dsb.) (+) (RM)
Peruntukkan Zakat (+) (RM)
Lain-lain Pembahagian Keuntungan (+) (RM)
Jumlah Pelarasan Liabiliti Semasa (RM)
KIRA ZAKAT
Nilai Yang Di Kenakan Zakat (RM)
X Kadar Zakat (%)
X Pemilikan Muslim (%)
Jumlah Zakat Yang DiKenakan (RM)