eZakat Online

eZakat Online MAIDAM adalah platform yang menyediakan kemudahan kepada orang awam yang berdaftar:

  • Membuat bayaran zakat secara atas talian (FPX)
  • Paparan rekod bayaran terdahulu
  • Mencetak Resit
  • Mencetak Penyata Tahunan
  • Mencetak Penyata Potongan Gaji
  • Permohonan bayaran balik 2/8 bahagian - Permohonan wakalah agihan sendiri 2/8 bahagian kepada fakir/miskin.

Zakat Harta merangkumi Zakat Pendapatan, Zakat Emas/Perak, Zakat Galian, Zakat Perniagaan, Zakat Ternakan, Zakat Wang Simpanan dan Zakat Tanaman. Setiap zakat harta ada perkiraannya yang akan dikenakan zakat.


Log Masuk

klik disini untuk tukar captcha


Daftar Pengguna: [Individu] | [Syarikat]
Lupa Katalaluan