eZakat Online

eZakat Online MAIDAM adalah platform yang menyediakan kemudahan kepada orang awam yang berdaftar:

  • Membuat bayaran zakat secara atas talian (FPX)
  • Paparan rekod bayaran terdahulu
  • Mencetak Resit
  • Mencetak Penyata Tahunan
  • Mencetak Penyata Potongan Gaji

Zakat Harta merangkumi Zakat Pendapatan, Zakat Emas/Perak, Zakat Galian, Zakat Perniagaan, Zakat Ternakan, Zakat Wang Simpanan dan Zakat Tanaman. Setiap zakat harta ada perkiraannya yang akan dikenakan zakat.


Daftar Pengguna

** Katalaluan sementara akan dihantar ke emel anda yang berdaftar di pangkalan data kami.

klik disini untuk tukar captcha

Sudah berdaftar? Klik disini untuk log masuk.

Bilangan Pengunjung
Bil. Pengunjung : 117,436