Dashboard
MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU
02 Disember 2023
19 Jamadil Awal 1445H
JUMLAH KUTIPAN ZAKAT SEMASA RM 186,058,748.81

KUTIPAN ZAKAT MENGIKUT JENIS ZAKAT
JUMLAH AGIHAN ZAKAT SEMASA RM 208,828,838.53

AGIHAN ZAKAT MENGIKUT KATEGORI ASNAF