Borang Wasiat Wakaf Skim Al-Hanan

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG

Adalah dengan ini saya, No. Kad Pengenalan bersetuju kerana Allah SWT mewasiatkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) untuk mewakafkan sebahagian kafalah yang diperolehi menerusi Skim Al-Hanan seperti berikut :-

KATEGORI AGIHAN
Bayaran Zakat RM 50.00 dan ke atas a) RM 2,000.00 diagihkan kepada penuntut
b) RM 500.00 dimasukkan ke dalam Tabung Wakaf Tunai Am
c) RM 500.00 dimasukkan ke dalam Tabung Wakaf Tunai Perkuburan Am
Bayaran Zakat RM 1,000.00 dan ke atas a) RM 3,000.00 diagihkan kepada penuntut
b) RM 1,000.00 dimasukkan ke dalam Tabung Wakaf Tunai Am
c) RM 1,000.00 dimasukkan ke dalam Tabung Wakaf Tunai Perkuburan Am

Catatan :
  1. Borang persetujuan ini hanya perlu diisi sekali sahaja.
  2. Manfaat Skim Al-Hanan ini hanya tertakluk kepada pembayar zakat harta yang dibuat pada tahun semasa kematian atau satu tahun sebelum kematian.

PENGAKUAN PEWAKAF SKIM AL-HANAN

Saya bersetuju dengan agihan seperti di atas.