• Maklumat Pembayar
  • Maklumat Pembayaran
  • Pengesahan & Niat
  • Resit Bayaran
Bayar Zakat Harta

** Caj RM 1.50 akan dikenakan untuk setiap transaksi yang berjaya (B2B).

Anda digalakkan mendaftar untuk mendapat kemudahan.

Contoh: 202101020304