RM 108,818,442.60
AGIHAN SEMASA (28/05/2023)

RM 112,045,546.32
KUTIPAN SEMASA (28/05/2023)

RM 21,815.73
NISAB SEMASA

RM 256.66
HARGA EMAS SEMASA